کرباسچی اما این امكانات عريض و طويل رسانه اي حزب كارگزاران را تنها و تنها در ازاي يك حكم ساده دفتر رييس جمهور به يك عضو جوان و جویای نام خود، در اختيار واعظي و رقباي جهانگيري گذاشت و همه اين امكانات را عليه معاون اول رییس جمهور بسيج كرد! گو انکه این رسانه ها در فضای مکتوب اقبالی ندارند و بیش از 95 درصد برگشتی دارند، اما نفس این اقدام جای تعجب بسیار است. حقیقتاً همين حكم ساده (كه ابتدا بصورت جعلي و دروغ بعنوان مشاور رييس جمهور مطرح شد) چنان پيروزي بزرگي براي دبيركلش است كه عليه يار سابق خود در حزب، بلوا كند و به سمت طرف مقابل بلغزد؛ آن هم به سمت فردی که رویه او به صراحت در تقابل با رویه آیت الله هاشمی است!

دسته‌ها: Uncategorized

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *